वीरभद्र आचार्य

(संयोजक )

समाज कल्याण तथा नागरिक अभिनन्धन बिभाग

 

शुभन राज आचार्य 

(संयोजक) 

संगठन भिभाग 

 

पवित्रा बजगाईं आचार्य 

(संयोजक)

आर्थिक बिभाग 

इन्द्र  प्रसाद आचार्य

(संयोजक)

संचार तथा प्रेस बिभाग

भुमि राज आचार्य 

(संयोजक)

कर्मचारी बिभाग

डिल्ली राज आचार्य 

(संयोजक)

सूचना प्रबिधि (आइ टी) बिभाग